Female Ambassadors in IT Geke Rosier

 

Er zijn veel kansen voor vrouwen in de ICT!

 

 female ambassadors in it

 

Zoals de Europese Commissie - bij monde van Neelie Kroes - onlangs zei, zijn er veel te weinig vrouwen actief in de Europese ICT-sector, een situatie die dringend moet veranderen. Internationale Vrouwendag is een mooie gelegenheid om alle vrouwen werkzaam in de ICT, of op het koppelvlak van business en ICT, aandacht te geven en nieuwe jonge vrouwen te enthousiasmeren. Geke Rosier is initiatiefnemer van het netwerk 'Female ambassadors in IT'. Zij wil samen met topvrouwen in dit netwerk een maatschappelijke discussie starten om het imago van ICT te verbeteren en zo de keuze voor het werken in ICT aantrekkelijk te maken voor jonge vrouwen.

 

Volgens Rosier zijn er veel initiatieven vanuit de overheid gestart om meisjes op te leiden in meer technische vakken, maar zoals zij zegt: "Vrouwen proberen om te toveren tot technici, is hetzelfde als jongetjes met poppen willen laten spelen." Dit biedt volgens haar niet de gewenste oplossing. Voor de 'moderne' ICT zullen aspecten als transparantie, inlevingsvermogen, samenwerken, communicatie, intuïtief proberen en veranderen steeds belangrijker worden. Nieuwe rollen ontstaan en andere competenties worden gevraagd. ICT is niet louter een 'harde' functie meer, maar kent ook 'zachte' kanten. Een kans voor vrouwen!

 

ICT biedt geweldige carrièreperspectieven voor iedereen: man, vrouw, jong of oud

In 2011 heeft eurocommissaris Neelie Kroes in het boek 'Ronde vormen in IT' al aangegeven dat de ICT geweldige carrièreperspectieven biedt voor iedereen: man, vrouw, jong of oud. Geke Rosier is bedenker en coauteur van dit boek en oprichter van ForceFive. Haar maatschappelijke doelstelling is: een actieve bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van topvrouwen in de ICT en zo het imago van ICT verbeteren, om de noodzakelijke verandering van meer vrouwen in ICT te realiseren.

 

Netwerk female ambassadors in IT

Het nieuwe netwerk 'Female ambassadors in IT' brengt de huidige Nederlandse topvrouwen werkzaam in ICT bij elkaar om te netwerken en kennis met elkaar te delen. 45 topvrouwen van ruim 30 organisaties zijn inmiddels betrokken. Volgens Rosier zijn dit de rolmodellen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het imago van ICT. "Ik zie enorm veel ervaring, energie en ambitie in deze groep topvrouwen. Ze zijn een kei in hun vak, en dat moeten ze gaan vertellen." Het begin is gemaakt, maar er is meer nodig!

 

Geke Rosier roept op om niet alleen individuele programma's of onderzoeken door commerciële bedrijven, overheden en universiteiten te doen, maar juist met elkaar samen te werken en de verbinding te zoeken. Volgens Rosier: "Dan pas gaan we echt impact maken." In juni publiceert de Europese Commissie een onderzoek waarin wordt uitgelegd waarom de ICT-sector in Europa te weinig vrouwen heeft, terwijl er in 2015 een personeelstekort van maar liefst 700 duizend professionals wordt verwacht. Dit kan een mooie onderbouwing vormen van dit initiatief.

 

Geke Rosier_Partner ForceFive