Innovatie en programmabesturing Passie of controle voor het nemen van de juiste besluiten?

 

 Ballon 615

De omgeving verandert voortdurend. Een goede balans vinden tussen de huidige situatie en de toekomst vergt innovatie- en veranderkracht. Daarnaast is er continue druk op serviceverbetering en kostenverlaging. Hoe vertalen we dit naar concrete oplossingen die werkbaar zijn voor de business én IT.

 

Om de juiste besluiten hierover te kunnen nemen, is het van groot belang dat er een gedeeld beeld wordt gecreëerd tussen business en IT: over prioriteiten, bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen, maar ook over het toewijzen van de beperkte middelen.

 

Dit vergt wederzijds begrip van en samenwerking tussen de belanghebbenden. Veel projecten hebben een sterke IT-lading, terwijl de business vaak eindverantwoordelijk is. Succesvolle programmabesturing zorgt voor een goede besluitvorming en control en is daarmee essentieel voor een professionele business IT relatie en succesvolle innovaties.Veel projecten hebben een sterke IT-lading, terwijl de business vaak eindverantwoordelijk is. Succesvolle programmabesturing zorgt voor een goede besluitvorming en control en is daarmee essentieel voor een professionele business IT relatie en succesvolle innovaties.

 

Passie of controle?

Projecten en programma’s binnen IT-organisaties worden zoveel mogelijk SMART beschreven en gestuurd op de harde kant, met dito methoden en technieken. Het is uiteraard een goede zaak om resultaten concreet en tastbaar te maken. Een noodzakelijke voorwaarde zelfs, maar geen voldoende voorwaarde voor succes.

Onze visie gaat uit van een aanpak waarbij de juiste mensen in dialoog bij elkaar worden gebracht rondom de zaken die er werkelijk toe doen. Hiermee kun je de organisatie bevrijden van een overdaad aan methoden en templates.

 

Meer hierover in het onderzoeksrapporHet geheim van succesvolle programma's’, inclusief de tien geboden voor goed opdrachtgeverschap. En lees ook een artikel met de 10 gouden regels voor succesvol projectportfoliobesturing.